BioBee Love

 

Programul de responsabilitate socială – BioBee Love

Stupul Iubitor este dedicat copiilor cu nevoi speciale de vârstă preșcolară. Programul are un caracter caritativ prin care finanțăm educația acestor copii cu nevoi speciale. Șansele lor de recuperare și integrare în școli cresc cu până la 49% pentru că acordăm o atenție deosebită educării lor.

Ce oferim?

• activități instructiv-educative individuale și în grup pentru copiii cu nevoi speciale
• evaluare și monitorizare psihologică
• servicii psihopedagogice
• logopedie

Cine realizează activitățile?

• Educatori
• Logoped
• Psihopedagogi
• Psiholog
• Asistent social

Cum?

Activitățile instructiv-educative se desfăşoară ținând cont de particularitățile fiecărui copil. Educatorul stabilește modalitățile adecvate de stimulare a capacităților perceptuale, reprezentare, imitație, memorare şi achiziție în domeniul motricităţii, limbajului, autonomiei personale.

Metodele utilizate: observaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, conversaţia, problematizarea, algoritmizarea.

În timpul activităţilor specifice de logopedie, de dezvoltare a vorbirii şi a vocabularului, copiii urmează un program individualizat de intervenţie. Programul este elaborat pe baza evaluării formative şi a potenţialului individual de dezvoltare al copilului.

Corectarea tulburărilor de limbaj se realizează de către logoped, într-un cabinet destinat special acestei activităţi, iar materialele utilizate (jucării, planşe cu imagini, alfabetare, aparatura audio-video) contribuie la realizarea unor stimulări eficiente. Pentru copiii care prezintă tulburări de comunicare aplicăm metode de comunicare augmentative individualizate.

Metodologie: demonstraţia, observaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic.

Evaluarea: prin completarea fișelor de observație logopedică, prin aplicarea de teste specializate, completarea unor scale de dezvoltare a limbajului și prin şedinţele de evaluare multidisciplinară.

Activități psihopedagogice

Pe baza evaluării multidisciplinare inițiale, copiii sunt implicați în activități, jocuri, prin care se urmărește dezvoltarea deprinderilor psihomotrice. De exemplu, îmbunătățirea potențialului de manipulare a obiectelor, dezvoltarea creativității, a operațiilor gândirii, a grafomotricității.

Evaluare psihologică, ludoterapie. Fiecare copil beneficiază anual de o evaluare psihologică și de o monitorizare a dezvoltării.

Mijloace şi metode de evaluare: teste psihologice, observația, explicația, demonstrația.
În cadrul ludoterapiei se urmărește formarea și dezvoltarea personalității copilului, a comportamentului, reducerea și diminuarea anxietății, a traumelor suferite.
Mijloace şi metode: jocuri proiective cu păpuși, casa de păpuşi, povești terapeutice.

Cu ce instrumente?

• Folosind planul de intervenţie personalizat adaptat fiecărui copil.
• Evaluarea periodică se realizează de către o echipă de specialiști.

Ce urmărim?

• Acumularea informațiilor specifice din activitățile instructiv – educative.
• Identificarea comportamentelor problematice și corectarea lor.
• Dezvoltarea autonomiei personale, a limbajului, psihomotricității și abilităților de socializare.
• Disciplinarea pozitivă.

Cine sunt beneficiarii?

Copiii cu vârste cuprinse între 3-7 ani care prezintă:

• Tulburări din spectrul autist (autism infantil, Asperger), ADHD (hiperkinetic, hiperactiv, deficit de atenţie), ADD (deficit de atenţie cu hipoactivitate), sindrom DOWN
• Tulburări de comportament – afectivitate
• Tulburări de limbaj și comunicare (expresie verbală și grafică)
• Retard mental uşor

Ce alte facilităţi mai oferim?

• Asigurăm transportul copiilor la grădiniță
• Grupă formată doar din 10 copii
• Linia de predare: română și maghiară
• Sprijin şi asistenţă socială pentru copiii preşcolari aflaţi în dificultate şi familiile lor
• Asigurarea a trei mese pe zi
• Posibilităţi de menţinere a igienei corporale
•Sprijin material copiilor sub formă de rechizite şcolare, îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare (precum şi familiilor acestora) periodic
• Sărbătorirea zilelor de naştere lunar, a copiilor care s-au născut în luna respectivă
• Oferirea de cadouri pentru ocazii speciale: zile de naştere, Crăciun, Paşte
• Activități opționale

Care sunt costurile Programului BioBee Love?

Programul BioBee Love are la bază un caracter caritabil. Familiile cu copii cu nevoi speciale achită o taxă modică de 160 ron pe lună în măsura posibilităților familiale. Asistentul social realizează o anchetă familială și recomandă burse de studii copiilor nevoiași.

Alte servicii:

Serviciile de evaluare psihologică și logopedice pentru copii preşcolari

• Evaluarea nivelului de dezvoltare neuro-psiho-emoțională (cognitivă, emoţională, socială, motrică, comunicare și autonomie)
• Evaluarea maturității școlare pentru înscrierea la grădiniță/școală
• Evaluarea limbajului și servicii de logopedie
• Screening pentru identificarea tulburărilor pervazive de dezvoltare
• Consiliere școlară pentru corectarea problemelor comportamentale ale copilului mic și preșcolarului