Admitere

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ADMITERE

ADMITEREA COPILULUI LA GRĂDINIŢĂ: Admiterea copilului se face la sediul grădiniţei de pe strada Alverna nr. 12-14, Cluj-Napoca. Părinţii sunt rugaţi să vină însoţiţi de copil/copii pentru o întrevedere cu personalul specializat

ACTE NECESARE

Formularul de înscriere (completat la sediul grădiniţei/online)

Dovada achitării taxei de înscriere

C. I. ale ambilor părinţi (copie)

Certificatul de naştere al copilului (copie)

Aviz epidemiologic (medic de familie)

Fişa medicală a copilului (completată de către medicul de familie)