Cluburi de activități

Eco-friendly Fine Arts

illustration-people-2

ECOART

se doreşte a fi un concept interdisciplinar bazat pe alăturarea posibilă, pertinentă a celor două domenii ecologia şi arta, primul vizând natura umană sub aspectul ei firesc, biologic şi în strânsă legătură cu mediul ambiant, iar cel de-al doilea privind acel aspect al naturii umane care îi conferă specificitate – creativitatea.

Copilul este îndrumat să recicleze tot felul de materiale pe care altădată le arunca (ziare, flacoane, capace, cutii, etichete, materiale textile, CD-uri), să adune din natură (seminţe, frunze, plante presate, coji, fructe uscate, rumeguş, cânepă, lână, pietricele) şi să-şi confecţioneze propriile materiale de lucru (ex. plastelina ecologică, lut din ziare, culori din plante). Odată ce materialele sunt adunate, copilul îşi poate da frâu liber imaginaţiei sau i se va sugera o anumită tematică, subliniind la finalul actului creativ că a făcut două lucruri frumoase deodată adică a creat şi totodată a dat utilitate unui obiect care până atunci părea inutil – este ceea ce se cheamă reciclare prin artă.

Clubul de artă se va organiza pe grupe de vârstă, prin urmare aceste obiective vor fi adaptate ţinând cont de aceste criterii. Fiecare copil va avea câte un set de lucrări adunate pe parcurs într-un album individual care se va preda la sfârşitul anului preşcolar. Semestrial şi cu ocazia unor evenimente speciale se vor organiza expoziţii tematice şi concursuri dând popsibilitatea micilor artişti să se afirme. 

READY, STEADY...GO

ready steady go program sportiv biobee

Activități sportive

Programul ,,Ready, steady…GO” dezvoltă un demers educativ ce urmăreşte stimularea interesului pentru sport şi miscare la preșcolarii de la Grădinița Biobee, printr-o serie de acţiuni extraşcolare specifice, organizate şi derulate ca modalitate de petrecere a timpului liber.
Activitatile propuse şi desfăşurate au un caracter complex, sistematic, adaptate la particularitatile de vârstă şi individuale ale copiilor şi la condiţiile de mediu: aer liber, spațiu în interior destinat activităților, utilizând materiale sportive specifice. S-au luat în considerare posibilităţile şi preferinţele reale ale copiilor şi îmbinarea raţională a efortului fizic cu socializarea, buna dispoziţie.

OBIECTIVE:

  • favorizarea proceselor de creștere armonioasă și de dezvoltare fizică;
  • prevenirea instalării și corectarea deficiențelor de postură pentru întreg corpul sau doar pentru anumite segmente ale acestuia;
  • dezvoltarea calităților motrice, formarea și perfecționarea deprinderilor și priceperilor motrice;
  • stimularea interesului și a aptitudinilor pentru practicarea diferitelor sporturi;
  • formarea obișnuinței pentru practicarea exercițiilor fizice în mod independent;
  • Educarea sociabilității, colaborării și a spiritului de echipă;